Aktualizujte ochranu, aby sme vás mohli ochrániť.
Kliknite na tlačidlo Aktualizovať, aby sme mohli automaticky zistiť váš nainštalovaný produkt Norton a poskytnúť vám jeho najnovšiu verziu.
Ako predplatiteľ si zaslúžite najnovšiu dostupnú ochranu. So súčasným plateným predplatným máte po celý čas poskytovania služby nárok na stiahnutie najnovšej verzie produktu Norton. Ide o bezpečný a jednoduchý spôsob, ako získať najnovšie funkcie a vylepšiť výkon vášho produktu.
Hľadáte verzie kompatibilné so systémom Windows® 10?
Centrum aktualizácie Norton poskytuje aktualizácie iba pre aplikácie Norton určené pre systém Windows. Kliknite na tlačidlo Aktualizovať, aby sme mohli zistiť váš produkt. Prečítajte si viac o produktoch Norton a systéme Windows 10.